www.pa-sukoharjo.go.id - Surat Edaran MARI

 SEMA NOMOR 1 TAHUN 2014

Tentang:
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

 SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014

Tentang:
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

 SEMA NOMOR 3 TAHUN 2014

Tentang:
TATA CARA PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA VOLUNTAIR ITSBAT NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU

 SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014

Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

 SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014

Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

 SEMA NOMOR 6 TAHUN 2014

Tentang:
PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

 SEMA NOMOR 5 TAHUN 2014

Tentang:
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

 SEMA NOMOR 01 TAHUN 2013

Tentang:
PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF

 SEMA NOMOR 02 TAHUN 2013

Tentang:
LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

 SEMA NOMOR 03 TAHUN 2013

Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

 SEMA Nomor 01 Tahun 2012

Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

 SEMA Nomor 02 Tahun 2012

Tentang:
PENGUSULAN, PENGANGKATAN/MUTASI HAKIM KARIER DAN HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 SEMA Nomor 03 Tahun 2012

Tentang:
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

 SEMA Nomor 04 Tahun 2012

Tentang:
PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN

 SEMA Nomor 05 Tahun 2012

Tentang:
PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PERKARA KORUPSI

 SEMA Nomor 06 Tahun 2012

Tentang:
PEDOMAN PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF

 SEMA Nomor 07 Tahun 2012

Tentang:
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS BAGI PENGADILAN (BUKU TERLAMPIR)

 SEMA Nomor 01 Tahun 2011

Tentang:
Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan  Putusan

 SEMA Nomor 02 Tahun 2011

Tentang:
PENGELOLAAN UANG BIAYA PERKARA

 SEMA Nomor 03 Tahun 2011

Tentang:
PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

 SEMA Nomor 04 Tahun 2011

Tentang:
PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

 SEMA Nomor 05 Tahun 2011

Tentang:
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN

 SEMA Nomor 06 Tahun 2011

Tentang:
PEMBINAAN HAKIM NON PALU

 SEMA Nomor 07 Tahun 2011

Tentang:
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 SEMA Nomor 08 Tahun 2011

Tentang:
PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

 SEMA NOMOR 02 TAHUN 2010

Tentang:
PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 03 TAHUN 2010

Tentang:
PENERIMAAN TAMU
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 05 TAHUN 2010

Tentang:
TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 24 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010

Tentang:
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 06 TAHUN 2010

Tentang:
INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 07 TAHUN 2010

Tentang:
PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
Status:
File diperbaharui pada tanggal 23 Agustus 2012

 SEMA NOMOR 08 TAHUN 2010

Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

 SEMA NOMOR 09 TAHUN 2010

Tentang:
LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

 SEMA NOMOR 12 TAHUN 2010

Tentang:
PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

 SEMA NOMOR 13 TAHUN 2010

Tentang:
PEMBUATAN SOP (STANDARD OPERATION PROCEDURE)

 SEMA NO. 01 TAHUN 2008

Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN

 SEMA NO. 02 TAHUN 2008

Tentang:
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM

 SEMA NO. 03 TAHUN 2008

Tentang:
USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA

 SEMA NO. 04 TAHUN 2008

Tentang:
PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA

 SEMA NO. 06 TAHUN 2008

Tentang:
LARANGAN MEMINTA DAN MENERIMA BANTUAN / FASILITAS

 SEMA NO. 08 TAHUN 2008

Tentang:
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

 SEMA NO. 07 A TAHUN 2008

Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU

 SEMA NO. 07 TAHUN 2008

Tentang:
SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA

 SEMA NO.05 TAHUN 2008

Tentang:
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

 SEMA NO. 09 TAHUN 2008

Tentang:
PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

 SEMA NO. 10 TAHUN 2009

Tentang:
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

 SEMA NO. 11 TAHUN 2009

Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

 SEMA NO. 12 TAHUN 2009

Tentang:
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

 SEMA NO. 14 TAHUN 2009

Tentang:
PEMBINAAN PERSONIL HAKIM

 SEMA NO. 13 TAHUN 2009

Tentang:
PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI

 SEMA NO. 01 TAHUN 2009

Tentang:
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

 SEMA NO. 02 TAHUN 2009

Tentang:
KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN

 SEMA NO. 03 TAHUN 2009

Tentang:
PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2009

 SEMA NO. 04 TAHUN 2009

Tentang:
PENYERAHAN / PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN

 SEMA NO. 05 TAHUN 2009

Tentang:
PENGIRIMAN LAPORAN KASASI / BERKAS PERKARA KASASI PIDANA

 SEMA NO. 06 TAHUN 2009

Tentang:
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 1983, SEMA NO. 21 TAHUN 1983, SEMA NO. 1 TAHUN 1987 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 1998

 SEMA NO. 07 TAHUN 2009

Tentang:
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

 SEMA NO. 08 TAHUN 2009

Tentang:
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P

 SEMA NO. 09 TAHUN 2009

Tentang:
PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD

 SEMA NO. 10 TAHUN 2008

Tentang:
LARANGAN MEMBERIKAN CINDERA MATA / HADIAH

 SEMA NO. 11 TAHUN 2008

Tentang:
GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK

 SEMA NO. 12 TAHUN 2008

Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

 SEMA NO. 13 TAHUN 2008

Tentang:
MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI
 SEMA NO. 01 TAHUN 2007

Tentang:
PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT

 SEMA NO. 02 TAHUN 2007

Tentang:
TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
Status:
SEMA No 2 Tahun 2000 tidak berlaku lagi

 SEMA NO. 03 TAHUN 2007

Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

 SEMA NO. 01 TAHUN 2006

Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 SEMA NO. 01 TAHUN 2005

Tentang:
PENGANGKATAN HAKIM ANAK

 SEMA NO. 02 TAHUN 2005

Tentang:
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

 SEMA NO. 03 TAHUN 2005

Tentang:
PENGANGKATAN ANAK

 SEMA NO. 04 TAHUN 2005

Tentang:
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 SEMA NO. 05 TAHUN 2005

Tentang:
SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

 SEMA NO. 06 TAHUN 2005

Tentang:
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

 SEMA NO. 07 TAHUN 2005

Tentang:
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

 SEMA NO. 08 TAHUN 2005

Tentang:
PETUNJUK TEKNIS TENTANG SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)

 SEMA NO. 09 TAHUN 2005

Tentang:
PETUNJUK TEKNIS PERMA NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA

 SEMA NO. 10 TAHUN 2005

Tentang:
BIMBINGAN DAN PETUNJUK PIMPINAN PENGADILAN TERHADAP HAKIM / MAJELIS HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA

 SEMA NO. 01 TAHUN 2004

Tentang:
PENYERAHAN KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN

 SEMA NO. 02 TAHUN 2004

Tentang:
SALINAN PUTUSAN UNTUK PEMBAHASAN ILMIAH DAN PENELITIAN

 SEMA NO. 03 TAHUN 2004

Tentang:
KEBERSIHAN LINGKUNGAN PERKANTORAN

 SEMA NO. 01 TAHUN 2003

Tentang:
MUTASI HAKIM

 SEMA NO. 03 TAHUN 2003

Tentang:
PERMOHONAN MUTASI / PROMOSI HAKIM DAN TENAGA TEHNIS PERADILAN

 SEMA NO. 04 TAHUN 2003

Tentang:
PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU

 SEMA NO. 05 TAHUN 2003

Tentang:
GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK

 SEMA NO. 01 TAHUN 2002

Tentang:
INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI

 SEMA NO. 02 TAHUN 2002

Tentang:
LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KORUPSI KE TINGKAT KASASI

 SEMA NO. 03 TAHUN 2002

Tentang:
PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AZAS NEBIS IN IDEM

 SEMA NO. 04 TAHUN 2002

Tentang:
PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

 SEMA NO. 05 TAHUN 2002

Tentang:
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA BAGI HAKIM YANG AKAN PENSIUN

 SEMA NO. 01 TAHUN 2001

Tentang:
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI

 SEMA NO. 02 TAHUN 2001

Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

 SEMA NO. 03 TAHUN 2001

Tentang:
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN

 SEMA NO. 04 TAHUN 2001

Tentang:
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL

 SEMA NO. 05 TAHUN 2001

Tentang:
PEMBUATAN RINGKASAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA DIPUTUS BEBAS ATAU DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

 SEMA NO. 06 TAHUN 2001

Tentang:
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR

 SEMA NO. 07 TAHUN 2001

Tentang:
PEMERIKSAAN SETEMPAT

 SEMA NO. 01 TAHUN 2000

Tentang:
PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA

 SEMA NO. 02 TAHUN 2000

Tentang:
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
Status:
dicabut oleh SEMA No. 2 Tahun 2007

 SEMA NO. 03 TAHUN 2000

Tentang:
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL

Pimpinan

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
 • PSI jamin calegnya bukan eks napi korupsi
  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjamin 100 persen calon anggota legislatif yang diusung bukan merupakan mantan narapidana korupsi.         "Hari ini kami mendaftarkan 575 caleg (DPR ...
 • Keberangkatan kloter pertama calon haji
  Jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 1 asal Kabupaten Tegal antre memasuki pesawat di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (17/7/2018) dini hari. Sebanyak 359 jamaah calon haji asal ...
 • PSI ajukan bacaleg DPR
  Ketua Umum PSI Grace Natalie (keempat kiri) bersama rekannya membawa poster sebelum mengajukan daftar bakal calon anggota DPR di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/8/2018). PSI secara resmi mengajukan sejumlah nama bacalegnya ke KPU ...

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat